FAQ.

Heeft u een vraag?

Kijk in de veelgestelde vragen hieronder of mail ons gerust op ons e-mailadres.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Hoe onderscheidt dit project zich van andere projecten?


Het is een project door studenten voor studenten en scholieren. Scholen kunnen de hulp van studenten momenteel goed gebruiken om leerachterstanden weg te werken en studenten willen zich graag inzetten voor de maatschappij of wat bijverdienen. Beide wensen kunnen vervuld worden wanneer scholen en studenten met elkaar samen zouden werken. Dit gebeurt naar ons idee echter te weinig. Ons doel is dan ook om de kloof tussen scholen en studenten te overbruggen door hen met elkaar in contact te brengen. Wij doen dit op vrijwillige basis en verdienen niets aan ons project.
Zijn aan mijn inschrijving bij Studenten voor het Onderwijs kosten verbonden?


Voor studenten zeker niet. Dit project is opgezet door vrijwilligers en wij zijn geenszins van plan om in de toekomst wel geld voor inschrijvingen te vragen.
Hoe zit het met persoonsgegevens?


Je persoonsgegevens blijven uiteraard strikt vertrouwelijk en zullen slechts tijdelijk door ons worden opgeslagen. Zodra u succesvol met een school of student bent gematcht en onze rol is vervuld, zullen wij uw gegevens vernietigen. Dit gebeurt ook wanneer u uw aanmelding opzegt. Wij zulllen uw contactgegevens niet met derden delen. Wel zullen we, nadat een student een match heeft geaccepteerd enige gegevens tussen de desbetreffende student en school uitwisselen. De student krijgt de specificaties en contactgegevens van de school (naam contactpersoon, telefoonnummer en emailadres) en aan de school geven we de naam en het emailadres van de student door.
Hoe gaat de matching in zijn werk?


Zowel de scholen als studenten maken respectievelijk hun wensen voor een educatieve bijbaan en hun eisen aan studenten aan ons kenbaar door het aanmeldformulier in te vullen. Wij selecteren vijf studenten die naar ons idee het beste matchen met de verwachtingen van de school en berichten hen via mail dat er een mogelijke match voor hen gevonden is. Deze studenten krijgen vervolgens een omschrijving van de werkzaamheden en eventuele aanvullende eisen van een school (cijferlijst, VOG, sollicitatie etc.) te zien en kunnen op basis daarvan aangeven of ze de match wel of niet accepteren. Tenzij een school meer dan één student zoekt, geldt dat alleen de student die de match als eerste accepteert daadwerkelijk door ons aan de school zal worden gekoppeld. Lees meer over de matching.
Als de matching is geslaagd, met wie sluit ik dan mijn contract af?


Zodra een student en school succesvol zijn gematcht, zit onze taak erop. Scholen en studenten moeten samen een contract opstellen. Wij zijn daarbij geen partij.

Voor studenten

Wanneer hoor ik of er een match is?


In principe hanteren we hiervoor geen termijn. We proberen je zo snel mogelijk met een studenten en scholen zo snel mogelijk aan elkaar te koppelen, maar als er op het moment van aanmelding geen school is die aansluit jouw wensen, kan dit even duren. Wanneer het ons na twee weken nog niet gelukt is om een geschikte school voor je te vinden, streven we ernaar je hiervan op de hoogte te stellen. Ook daarna kun je als je dat wilt gewoon in ons systeem blijven staan en zullen wij blijven proberen om je aan een school of student te koppelen.
Wat gebeurt er nadat ik een match heb geaccepteerd?


Als je een match hebt geaccepteerd en andere studenten waren je niet voor, sturen wij je de contactgegevens van de school door. Tegelijkertijd sturen we de school ook jouw contactgegevens om te laten weten dat we een match gevonden hebben. In principe wordt van jou als student verwacht dat je snel contact opneemt met de school.
Kan ik, nadat ik met een school ben gematcht, de match nog weigeren?


Dat kan zeker. Zolang je een match nog niet geaccepteerd hebt, zullen wij je nog niet koppelen aan een school. Na de koppeling verwachten wij in principe wel van je dat je ook daadwerkelijk contact opneemt met de school. Mocht het onverhoopt onmogelijk voor je zijn geworden om de bijbaan te vervullen kun je contact met ons opnemen. Dan zullen wij de school laten weten dat de match niet doorgaat en op zoek gaan naar een andere student.
Wat moet ik doen als het me niet lukt om contact op te nemen met de school waarmee ik ben gematcht?


Als het na een week nog niet gelukt is om contact op te nemen met de school en de school heeft ook jou niet gecontacteerd, kun je ons dit laten weten via het contactformulier. Wij nemen dan contact op met de contactpersoon van de school en zullen deze vragen contact op te nemen met jou.
Hoewel ik door jullie aan een school ben gekoppeld, accepteert de school mij niet als werknemer. Wat moet ik doen?


Het kan inderdaad gebeuren dat een school je alsnog afwijst. Wij fungeren slechts als tussenpersoon en matchen op basis van een aantal eisen van studenten en scholen. De school zelf kan echter aanvullende eisen stellen. Mocht je worden afgewezen door een school, neem dan contact op met ons. Wij zullen dan, rekening houdend met de grond waarop je bent afgewezen, op zoek gaan naar een school die wel bij je past.

Voor scholen

Mogen wij een student nog weigeren nadat deze aan ons is gekoppeld?


Dat kan, als op basis van aanvullende eisen blijkt dat de student niet toch niet geschikt is voor uw school. Wij vragen u wel om naar de student goed te motiveren waarom u deze alsnog afwijst. U kunt vervolgens bij ons aangeven dat u de student heeft afgewezen en op welke gronden u dat heeft gedaan. Wij zullen vervolgens op zoek gaan naar een meer geschikte student.
Wat moeten we doen als een aan ons gekoppelde student geen contact met ons opneemt?


We vragen u de student een aantal dagen de tijd te geven. Als de student na drie werkdagen nog geen contact met u heeft opgenomen, mag u de student benaderen middels het doorgegeven e-mailadres. Mocht u ook dan geen reactie van de student krijgen, kunt u contact opnemen met ons. Wij zullen dan proberen om het contact alsnog tot stand te brengen of een zoeken een nieuwe match voor u.