Meld je aan!

Wil jij je als student inzetten voor het onderwijs?  Meld je aan via dit formulier. Heb je vragen, opmerkingen of ideeën. Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Personalia

Voorkeuren werkzaamheden

Welke vorm(en) van onderwijs zou je willen doen? *
In welke periode wil je versterking leveren? *
Indien je hebt aangegeven in de zomer te helpen, welke weken?
Wil jij een vergoeding voor je werkzaamheden? *
Welke type ondersteuning wil je leveren? *
Bij welk type school zou jij versterking willen leveren? *

Voorkeuren basis school

Welke niveaus?
Welke vakken/onderwerpen zou je bij willen helpen?

Voorkeuren middelbare school

Selecteer vakken in de onderbouw als je minimaal een 6 als eindexamencijfer voor dat (of een vergelijbaar) vak had, en in de bovenbouw als je een 7.5 had. Dit kan latere teleurstellingen voorkomen. 

Onderbouw
Bovenbouw
Welke niveau(s) middelbare? We nemen hierbij rekening met de op jou niveau afgeronden vakken.

Vereisten 

Sommige scholen stellen eisen aan je opleiding, of willen dat je ervaring hebt. Over eventuele overige eisen, zoals eindexamencijfers, hoor je pas nadat een match is gevonden.  

Heb jij ervaring met lesgeven? Denk aan bijles, training, huiswerkbegeleiding, of assisteren. *
Wat is het niveau van je opleiding? *

Your content has been submitted

Mogelijk is een verplicht veld nog niet in gevuld. Of er is een error, contact ons dan.