Informatie over de school

Selecteer een optie

Gegevens contactpersoon

Functie specifieke gegevens

Hoe dient het onderwijs worden aangeboden? *
In welke periode is de versterking benodigd? *
Indien u heeft aangegeven in de zomer extra krachten nodig te hebben, om welke weken gaat dit?
Welke vergoeding hebben jullie beschikbaar voor de studenten? *
Welke type ondersteuning is benodigd? *
Wat is het niveau van de kinderen? *
Welke vakken/onderwerpen zouden er behandeld moeten worden?

Vereisten aan student

Zijn er vereisten aan de opleiding van de student? *
Zijn er andere vereisten aan de student?